Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe: „Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych w 2019 r.”

Rąbino, dn. 20.03.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

W związku z zamiarem zlecenia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz  na podstawie 
Zarządzenia nr 24/2014 Wójta Gminy Rąbino z dnia 20.05.2014r. w sprawie ustalenia regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Gmina Rąbino
Rąbino 27
78-331 Rąbino

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zmówienia pn.

„Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych w 2019 r.”

Zapytanie ofertowe

1.6 MBPobierz

Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy

13.5 KBPobierz

Załącznik Nr 2 - kalkulacja cenowa- artykuły biurowe

26 KBPobierz

Załącznik Nr 3 - kalkulacja cenowa- tonery, tusze

16.3 KBPobierz

Załącznik Nr 4 - wykaz doświadczenia

35 KBPobierz

Załącznik Nr 5 - projekt umowy

18.6 KBPobierz