Przejdź do treści

Urząd Gminy

Fundusz Sołecki

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

33 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe

209 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

17.8 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

113 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 8 Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa

21 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy

60 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy

150 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna

267 KBPobierzPodgląd pliku