Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Załączniki:

Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Rąbino z dnia 07 lutego 2020r. w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Rąbino

1.0 MBPobierz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2020

424 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2020

123 KBPobierz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2020

157 KBPobierz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 9/2020

207 KBPobierz

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 9/2020

224 KBPobierz

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 9/2020

213 KBPobierz

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 9/2020

581 KBPobierz