Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

335 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 la

105 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 1/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia obszarów okręgów wyborczych, na których w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej okręgowe komisje wyborcze wykonują zadania rejonowych komisji wyborczych oraz określenia właściwości miejscowej rejonowych komisji wyborczych, ich numerów i siedzib

227 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 195/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 kwietnia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obszarów okręgów wyborczych, na których w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej okręgowe komisje wyborcze wykonują zadania rejonowych komisji wyborczych, oraz określenia właściwości miejscowej rejonowych komisji wyborczych, ich numerów i siedzib

159 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz okręgów wyborczych i siedzib okręgowych komisji wyborczych

51 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 marca 2024 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do PE oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

234 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2024 r. o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

296 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2024 r. o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

232 KBPobierzPodgląd pliku