Przejdź do treści

Urząd Gminy

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019r. o postanowieniu Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do PE oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

226 KBPobierz

Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Rąbino z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

302 KBPobierz

Załącznik do uchwały Państwowej Komisji wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r-zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

244 KBPobierz

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyb1orczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego-uzupełnienie składu komisji spośród wyborców

45 KBPobierz

Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego

44 KBPobierz

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 kwietnia 2019r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

304 KBPobierz

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 kwietnia 2019r. o terminach zgłaszania list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

207 KBPobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Rąbino z dnia 19 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

154 KBPobierz