Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019r. o postanowieniu Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do PE oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

226 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Rąbino z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

302 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do uchwały Państwowej Komisji wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r-zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

244 KBPobierzPodgląd pliku

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego-uzupełnienie składu komisji spośród wyborców

45 KBPobierzPodgląd pliku

Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego

44 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 kwietnia 2019r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

304 KBPobierzPodgląd pliku

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 kwietnia 2019r. o terminach zgłaszania list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

207 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta Gminy Rąbino z dnia 19 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

154 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 29 kwietnia 2019 r.-dodatkowe zgłoszenia na członka obwodowej komisji wyborczej

73 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie Nr 185/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 6 maja 2019r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Rąbino

876 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie Nr 186/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 6 maja 2019r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

319 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2019r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do PE w okręgu wyborczym nr 13

5.0 MBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie Nr 226/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 8 maja 2019r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Gminie Rąbino

251 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie II o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

83 KBPobierzPodgląd pliku