Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Postanowienie Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP-Dziennik Ustaw z dnia 9 sierpnia 2019r. poz.1506

632 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie Nr 457-2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Rąbino na stałe obwody głosowania,ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

442 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Rąbino z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

313 KBPobierzPodgląd pliku

Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego

33 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

327 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta Gminy Rąbino z dnia 5 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

128 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 13 września 2019 r. o losowaniach

73 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie Nr 578/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 17 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Rąbino

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 19 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 40

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 19 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 99

384 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja-skład Obwodowych Komisji Wyborczych

89 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze

671 KBPobierzPodgląd pliku