Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Załączniki:

Postanowienie Prezydenta RP z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP

1.2 MBPobierz

Uchwała PKW z dnia 11 kwietnia 2015 r. w sprawie:powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

68 KBPobierz

Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Rąbino z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie:wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

547 KBPobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

25 KBPobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

71 KBPobierz

Obwieszczenie PKW z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

38 KBPobierz

Uchwała PKW z dnia 16 września 2015 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez okręgowe i obwodowe komisje wyborcze PKW, w trakcie głosowania,danych o liczbie osób uprawionych do głosowania oraz o liczbie wyborców,którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

69 KBPobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Rąbino z dnia 17 września 2015r. w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania,wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,lokalach obwodowych komisji wyborczych

64 KBPobierz

Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Rąbino z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP

1.4 MBPobierz

Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Rąbino z dnia 05 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

573 KBPobierz

Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Rąbino z dnia 05 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Wójta Gminy Rąbino do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

732 KBPobierz

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych

46 KBPobierz