Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Rąbino

72 KBPobierz

Klauzula informacyjna o dowodach osobistych

72 KBPobierz

Klauzula informacyjna o ewidencji ludności

73 KBPobierz

Klauzula informacyjna o aktach stanu cywilnego, o zmianie imienia i nazwiska

78 KBPobierz

Klauzula informacyjna - informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze zgłoszeniem roszczenia do Urzędu Gminy Rąbino

36 KBPobierz

Klauzula informacyjna - zwrot podatku akcyzowego

66 KBPobierz

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy dotycząca ochrony danych osobowych

83 KBPobierz

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Rąbino w przypadku zbierania danych z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą

60 KBPobierz