Przejdź do treści

Urząd Gminy

Fundusz Sołecki

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Rąbino z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Rąbino za rok 2019

32 KBPobierzPodgląd pliku

Raport o stanie gminy Rąbino za rok 2019

465 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o debacie w sprawie raportu o stanie gminy

75 KBPobierzPodgląd pliku

Zgłoszenie udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Rąbino na koniec 2019 roku

14.2 KBPobierzPodgląd pliku

Zgłoszenie udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Rąbino na koniec 2019 roku

90 KBPobierzPodgląd pliku