Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Załączniki:

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów,burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa zachodniopomorskiego

415 KBPobierz

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego

2.3 MBPobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania sesji

102 KBPobierz

Informacja z dnia 03.11.2014 roku- w sprawie dnia i godziny rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych

40 KBPobierz

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Świdwinie z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Świdwinie

277 KBPobierz

Uchwała Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej Wyborczej w Rąbinie z dnia 23 października 2014 r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

411 KBPobierz

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej Wyborczej w Rąbinie z dnia 23 października 2014 r o zarejestrowanych listach kandydatów na Wójta Gminy Rąbino

37 KBPobierz

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej Wyborczej w Rąbinie z dnia 23 października 2014 r o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Rąbino

51 KBPobierz

Uchwała Nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej Wyborczej w Rąbinie z dnia 23 października 2014 r w sprawie przyznania numerów listom kandydatów

334 KBPobierz

Informacja firmy Orange S.A. odnośnie umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na urządzeniach telefonicznych

281 KBPobierz

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 21 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

104 KBPobierz

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie z dnia 20 października 2014r. w sprawie przeprowadzenia losowania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w obwodach głosowania nr 1, 3 i 4

36 KBPobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 1 października 2014 r w sprawie zmian w składach terytorialnych komisji wyborczych

321 KBPobierz

Załącznik 50 do Postanowienia Komisarz Wyborczy w Koszalinie z dnia 22 września 2014 r.-skład Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie

305 KBPobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 22 września 2014 r w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

433 KBPobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Rąbino z dnia 06 października 2014 roku o numerach i granicach stałych obwodów głosowania w wyborach samorządowych

52 KBPobierz

Skład,siedziba,harmonogram dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie

39 KBPobierz

Harmonogram dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie

341 KBPobierz

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 marca 2014 r-liczba radnych do sejmiku województwa, rady powiatu i rad gmin Powiatu Świdwińskiego

428 KBPobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Rąbino z dnia 02 września 2014 roku -w sprawie podziału Gminy Rąbino na okręgi wyborcze,ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do Rady Gminy Rąbino

42 KBPobierz

Uchwała Nr XXII/104/2012 Rady Gminy Rąbino z dnia 28 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Rąbino na stałe obwody głosowania,ustalenia ich numerów,granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

1.0 MBPobierz

Uchwała Nr XXII/103/2012 Rady Gminy Rąbino z dnia 28 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Rąbino na okręgi wyborcze,ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

1.1 MBPobierz

Zgłoszenie kandydata na członka terytorialnej komisji wyborczej

90 KBPobierz

Zgłoszenie kandydata na członka terytorialnej komisji wyborczej

54 KBPobierz

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

102 KBPobierz

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

57 KBPobierz

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin,rad powiatów,sejmików województw i rad dzielnic m.st Warszawy oraz wyborów wójtów,burmistrzów i prezydentów miast

749 KBPobierz

Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Rąbino z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.

431 KBPobierz

Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 września 2014 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze

115 KBPobierz

Obwieszczenie Starosty Świdwińskiego z dnia 4 września 2014r. w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze

45 KBPobierz