Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Załączniki:

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2018r.-zarządzeniem Nr 71/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,radnych rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim

203 KBPobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Rąbino z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rąbino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

44 KBPobierz

Uchwała Nr XXXIV/139/2018 w sprawie podziału Gminy Rąbino na okręgi wyborcze,ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

206 KBPobierz

Uchwała Nr XXXIV/140/2018 w sprawie podziału Gminy Rąbino na stałe obwody głosowania,ustalenia ich numerów,granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

206 KBPobierz

Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Rąbino z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

317 KBPobierz

Obwieszczenie Starosty Świdwińskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. -informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach,liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji wyborczej w Świdwinie

234 KBPobierz

Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 sierpnia 2018r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze

630 KBPobierz

Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie z dnia 11 września 2018r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji

160 KBPobierz

Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie z dnia 11 września 2018r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji

182 KBPobierz

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie

167 KBPobierz

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie

206 KBPobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 11 września 2018r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

1.7 MBPobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Rąbino z dnia 14 września 2018r. w sprawie numerów oraz granic obwodów głosowania,wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

153 KBPobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 17 września 2018r. w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie

91 KBPobierz

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie z dnia 18 września 2018r. w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach do Rady Gminy Rąbino

85 KBPobierz

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 24 września 2018r. w sprawie zgłaszania kandydatów do OKW

194 KBPobierz

Plan dyżurów Urzędnika Wyborczego w Gminie Rąbino w dniach 10-14.09.2018r

204 KBPobierz

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie z dnia 25 września 2018r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Rąbino bez głosowania w okręgu wyborczym nr: 4,7,11

534 KBPobierz

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie z dnia 28 września 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rąbino

250 KBPobierz

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie z dnia 28 września 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rąbino

822 KBPobierz

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie z dnia 28 września 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Rąbino

217 KBPobierz

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie z dnia 28 września 2018r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Rąbino bez głosowania w okręgu wyborczym nr 4

237 KBPobierz

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie z dnia 28 września 2018r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Rąbino bez głosowania w okręgu wyborczym nr 7

235 KBPobierz

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie z dnia 28 września 2018r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Rąbino bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11

235 KBPobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 28 września 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Rąbino

93 KBPobierz

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

131 KBPobierz

Obwieszczenia Powiatowej Komisji Wyborczej w Świdwinie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu świdwińskiego

62 KBPobierz

Informacja z dnia 08.10.2018 roku-skład osobowy oraz godziny pracy Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania Nr 1 w Rąbinie

464 KBPobierz

Informacja z dnia 09.10.2018 roku-skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania Nr 1 w Rąbinie

250 KBPobierz

Informacja z dnia 08.10.2018 roku-skład osobowy oraz godziny pracy Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania Nr 2 w Nielepie

462 KBPobierz

Informacja z dnia 09.10.2018 roku-skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania Nr 2 w Nielepie

258 KBPobierz

Informacja z dnia 08.10.2018 roku-skład osobowy oraz godziny pracy Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania Nr 3 w Lipiu

472 KBPobierz

Informacja z dnia 09.10.2018 roku-skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania Nr 3 w Lipiu

251 KBPobierz

Informacja z dnia 08.10.2018 roku-skład osobowy oraz godziny pracy Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania Nr 4 w Rzecinie

463 KBPobierz

Informacja z dnia 09.10.2018 roku-skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania Nr 4 w Rzecinie

256 KBPobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz wójta

207 KBPobierz