Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Postanowienie 15/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy Rąbino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

229 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie 21/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie podziału powiatu świdwińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

224 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie 75/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Rąbino na stałe obwody głosowania

230 KBPobierzPodgląd pliku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

313 KBPobierzPodgląd pliku

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 30 stycznia 2024 r.

822 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 12/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 01 lutego 2024r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

69 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Starosty Powiatu Świdwińskiego z dnia 2 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Świdwinie

273 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie

162 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta Gminy Rąbino z dnia 9 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie

204 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała NR 42/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

172 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o dyżurze Urzędnika Wyborczego działającego na obszarze Gminy Rąbino

371 KBPobierzPodgląd pliku