Przejdź do treści

Urząd Gminy

Fundusz Sołecki

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Postanowienie 15/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy Rąbino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

229 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie 21/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie podziału powiatu świdwińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

224 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie 75/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Rąbino na stałe obwody głosowania

230 KBPobierzPodgląd pliku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

313 KBPobierzPodgląd pliku

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 30 stycznia 2024 r.

822 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 12/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 01 lutego 2024r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

69 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Starosty Powiatu Świdwińskiego z dnia 2 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Świdwinie

273 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie

162 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta Gminy Rąbino z dnia 9 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie

204 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała NR 42/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

172 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o dyżurze Urzędnika Wyborczego działającego na obszarze Gminy Rąbino

371 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 44/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia wzorów potwierdzeń zgłoszenia do rejestracji list kandydatów na radnych i wzorów protokołów rejestracji listy kandydatów na radnych oraz wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta

749 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie 381/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Rąbino w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

166 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie 457/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie

616 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie 458/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

357 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie o składzie, siedzibie i dyżurach

368 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 03/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA KAMROWSKIEGO w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do usunięcia wad zgłoszenia (w okręgu wyborczym nr 5)

601 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 04/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA KAMROWSKIEGO w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do usunięcia wad zgłoszenia (w okręgu wyborczym nr 6)

599 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 05/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA KAMROWSKIEGO w okręgu wyborczym nr 7 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

564 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 06/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA KAMROWSKIEGO w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do usunięcia wad zgłoszenia (w okręgu wyborczym nr 9)

607 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 07/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA KAMROWSKIEGO w okręgu wyborczym nr 10 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

574 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 08/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA KAMROWSKIEGO w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do usunięcia wad zgłoszenia (w okręgu wyborczym nr 11)

601 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 09/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA KAMROWSKIEGO w okręgu wyborczym nr 12 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

582 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 10/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA KAMROWSKIEGO w okręgu wyborczym nr 13 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

569 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 11/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA KAMROWSKIEGO w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do usunięcia wad zgłoszenia (w okręgu wyborczym nr 14)

603 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 12/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA KAMROWSKIEGO w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do usunięcia wad zgłoszenia (w okręgu wyborczym nr 15)

603 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta Gminy Rąbino z dnia 8 marca 2024 r. o o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

462 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowej komisji wyborczej nr 1 oraz o losowaniach członków komisji obwodowych

192 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 13/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej kandydata na Wójta Gminy Rąbino komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do usunięcia wad zgłoszenia

576 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie z dnia 13 marca 2024 r o zarejestrowanych kandydatach na Wójta w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

354 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie z dnia 14 marca 2024 r w sprawie losowania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Rąbino

604 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rąbino zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

298 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie z dnia 15 marca 2024 r o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rąbino zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Komunikat Wójta Gminy Rąbino z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie organizacji gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

435 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Świdwinie z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

178 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie o składach z funkcjami Obwodowych Komisji Wyborczych

241 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie Wójta Gminy Rąbino z dnia 26.03.2024 r. w sprawie organizacji gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

476 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie z dnia 8 kwietnia 2024 r. o losowaniach kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 1 oraz 9

191 KBPobierzPodgląd pliku

Potanowienie 1000/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Rąbino

44 KBPobierzPodgląd pliku