Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Działalność gospodarcza

Portal mikroporady.pl - pomoc w zarządzaniu firmą

Poniżej podajemy link do serwisu , w którym bezpłatnie umieszczane są informacje pomocne dla początkującego i małego Przedsiębiorcy. Celem działalności serwisu www.mikroporady.pl jest bezpłatne i nieograniczone w czasie dostarczanie pomocy poczatkującym firmom na każdym etapie rozwoju w postaci wzorów umów, regulaminów, instrukcji, porad i rekomendacji wraz z aktualnym orzecznictwem, uwagami i komentarzami, a zrejestrowani użytkownicy otrzymują  bezpłatnie cotygodniowy biuletyn z  nowymi poradami wg aktualnie obowiązującego stanu prawnego.
Link do serwisu  www.mikroporady.pl 


Informacja

Informujemy, że Urząd Gminy w Rąbinie z końcem roku 2011 zakończył proces migracji gminnej bazy danych wpisów w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Rąbino do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (dalej zwanej: CEIDG).

Z dniem przeniesienia do CEIDG wpisu, Wójt Gminy Rąbino przestał być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono, a stał się nim Minister Gospodarki. Dane przeniesionych przedsiębiorców są dostępne na stronie firma.gov.pl i ceidg.gov.pl (oba adresy wskazują na ten sam rejestr). Zachęcamy prowadzących działalność z terenu naszej Gminy do przeglądnięcia przetransportowanych danych i sprawdzenia ich poprawności.

W przypadku nieodnalezienia przez przedsiębiorcę swojego wpisu w CEIDG należy udać się do tutejszego urzędu celem weryfikacji i uzupełnienia wymaganych danych. Po poprawnej weryfikacji danych wpis będzie juz widoczny w CEIDG.

Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 lipca 2011r. Ewidencję Działalności Gospodarczej prowadzi Ministerstwo Gospodarki w ogólnie dostępnym Centralnym rejestrze CEIDG. Obecnie wszystkie zmiany w działalności gospodarczej, jej zakładanie, zawieszenie i wykreślenie  są  już wykonywane w tym rejestrze.

W związku z powyższym Gmina Rąbino nie prowadzi już rejestru działalności gospodarczej i nie wydaje zaświadczeń o wpisie do ewidencji oraz potwierdzeń aktualności wpisu. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. W związku z jej publiczną dostępnością, każda osoba, firma instytucja poprzez stronę internetową ma możliwość sprawdzenia statusu i faktu prowadzenia działalności gospodarczej wyszukując dane przedsiębiorcy w wyszukiwarce. Dla przedsiębiorców, którzy zostali wykreśleni z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Rąbino przed przekazaniem danych do CEIDG organem ewidencyjnym jest nadal Wójt Gminy Rąbino. Informacje dotyczące tych przedsiębiorców będą nadal udzielane przez tutejszy Urząd.

Natomiast w kwestii wpisu (założenia działalności gospodarczej), zmian do wpisu, zawieszenia, wznowienia lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy mają do wyboru dwie drogi:

  • samodzielne złożenie wniosku poprzez stronę internetową www.ceidg.gov.pl przy użyciu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego e-puap. (E-puap – podpis potwierdzony profilem zaufanym. Profil ten można uruchomić bezpłatnie w Urzędzie Skarbowym. Więcej informacji na stronie: www.epuap.gov.pl).
  • wypełnienie wniosku i złożenie w dowolnie wybranym urzędzie miasta/gminy na terenie całego kraju (wówczas pracownicy Urzędu wprowadzają dane z wniosku do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej).