Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Potwierdzenie własnoręczności podpisu


Urząd Gminy Rąbino

Rąbino 27; 78-331 Rąbino
tel./fax: 94 3643347

e-mail: sekretariat@rabino.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:15-15:15
Wtorek 7:15-15:15
Środa 7:15-15:15
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 7:15-15:15

Karta Informacyjna

Sprawa

Potwierdzenie własnoręczności podpisu

I. Wymagany wniosek

 • Sprawę można załatwić tylko i wyłącznie osobiście

II. Wymagane załączniki

 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

III. Dokumenty do wglądu

 • Dowód osobisty

IV. Opłaty*

 • Opłata skarbowa w wysokości 9 zł za poświadczenie własnoręczności jednego podpisu

V. Termin załatwienia sprawy

 • Niezwłocznie

VI. Miejsce i sposób załatwienia sprawy

 • Sekretariat Urzędu Gminy – pokój Nr 9, tel. 94 3643347
  Osoba wnioskująca o potwierdzenie własnoręczności podpisu składa podpis osobiście w obecności Wójta lub upoważnionego pracownika.

VII. Tryb odwoławczy

 • brak

VIII. Opłaty za odwołanie

 • nie dotyczy

IX. Podstawa Prawna

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r.
  w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz. U. z 2007 r. Nr 27, poz. 185),
 • ustawa z dnia z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U.
  z  2017 r. poz. 2291)

X. Uwagi

Własnoręczność podpisu potwierdza wójt:

·         na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych, odbioru dokumentów z urzędów i instytucji,

·          na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie.

Wójt upoważniony jest też do poświadczania pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Opłatę skarbową należy uiścić przelewem na konto Urzędu Gminy Rąbino

PBS w Świdwinie nr: 59 8581 0004 0000 0462 2000 0001

 w tytule podając “OPŁATA SKARBOWA ZA …”

Wniosek o poświadczenie własnoręcznego podpisu

16.1 KBPobierz

Wniosek o poświadczenie własnoręcznego podpisu

52 KBPobierz