Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Potwierdzenie własnoręczności podpisu


Urząd Gminy Rąbino

Rąbino 27; 78-331 Rąbino
tel./fax: 94 3643347

e-mail: sekretariat@rabino.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:15-15:15
Wtorek 7:15-15:15
Środa 7:15-15:15
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 7:15-15:15

Karta Informacyjna

Sprawa

Potwierdzenie własnoręczności podpisu

I. Wymagany wniosek

 • Sprawę można załatwić tylko i wyłącznie osobiście

II. Wymagane załączniki

 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

III. Dokumenty do wglądu

 • Dowód osobisty

IV. Opłaty*

 • Opłata skarbowa w wysokości 9 zł za poświadczenie własnoręczności jednego podpisu

V. Termin załatwienia sprawy

 • Niezwłocznie

VI. Miejsce i sposób załatwienia sprawy

 • Sekretariat Urzędu Gminy – pokój Nr 9, tel. 94 3643347
  Osoba wnioskująca o potwierdzenie własnoręczności podpisu składa podpis osobiście w obecności Wójta lub upoważnionego pracownika.

VII. Tryb odwoławczy

 • brak

VIII. Opłaty za odwołanie

 • nie dotyczy

IX. Podstawa Prawna

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r.
  w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz. U. z 2007 r. Nr 27, poz. 185),
 • ustawa z dnia z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U.
  z  2017 r. poz. 2291)

X. Uwagi

Własnoręczność podpisu potwierdza wójt:

·         na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych, odbioru dokumentów z urzędów i instytucji,

·          na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie.

Wójt upoważniony jest też do poświadczania pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Opłatę skarbową należy uiścić przelewem na konto Urzędu Gminy Rąbino

PBS w Świdwinie nr: 59 8581 0004 0000 0462 2000 0001

 w tytule podając “OPŁATA SKARBOWA ZA …”

Wniosek o poświadczenie własnoręcznego podpisu

16.1 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o poświadczenie własnoręcznego podpisu

52 KBPobierzPodgląd pliku