Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych

452 KBPobierz

Oświadczenie majątkowe wójta,zastępcy Wójta,sekretarza gminy,skarbnika gminy,kierownika jednostki organizacyjnej gminy

56 KBPobierz

Oświadczenie majątkowe wójta,zastępcy Wójta,sekretarza gminy,skarbnika gminy,kierownika jednostki organizacyjnej gminy

47 KBPobierz

Oświadczenie majątkowe radnego gminy

51 KBPobierz

Oświadczenie majątkowe radnego gminy

45 KBPobierz