Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wioska Internetowa w Rąbinie

Projekt „Wioska internetowa –
kształcenie na odległość
 na terenach wiejskich”

realizowany jest przy współfinansowaniu Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 
WIOSKA INTERNETOWA NA TERENIE GMINY RĄBINO

 

Od dnia 29 grudnia 2008r. w Gminie Rąbino (w Pałacu w Rąbinie) działa Centrum Kształcenia w ramach projektu „Wioska internetowa- kształcenie na odległość na terenach wiejskich”. Jest to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Założeniem projektu było utworzenie Centrów Kształcenia wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu. Ogólnopolska sieć Centrów Kształcenia daje możliwość bezpłatnego korzystania z komputerów i Internetu każdemu mieszkańcowi terenów wiejskich, niezależnie od wieku, płci, wykształcenia i sytuacji zawodowej, który zainteresowany jest zdobywaniem i uzupełnianiem swojej wiedzy.


GODZINY OTWARCIA CENTRUM KSZTAŁCENIA W RĄBINIE:

  

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK               1200 - 2000


Do dyspozycji użytkowników jest 10 komputerów. Wszystkie chętne osoby mogą skorzystać z:

 

O     Internetu

 

O     Biblioteczki multimedialnej (pakiet komputerowych programów edukacyjnych: encyklopedie, słowniki, atlasy, itp.)

 

O     Programów z pakietu Microsoft Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint, Access, itp.)

 

O     Oraz kursów internetowych z zakresu obsługi komputera i programów komputerowych, podstaw przedsiębiorczości, sposobów poszukiwania pracy, szkolenia językowe.