Przejdź do treści

Urząd Gminy

Fundusz Sołecki

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 38/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 30 maja 2022r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Rąbino za rok 2021

31 KBPobierzPodgląd pliku

Raport o stanie Gminy Rąbino za rok 2021

2.5 MBPobierzPodgląd pliku

Informacja o debacie w sprawie raportu o stanie gminy

79 KBPobierzPodgląd pliku

Zgłoszenie udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Rąbino na koniec 2021 roku

21 KBPobierzPodgląd pliku

Zgłoszenie udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Rąbino na koniec 2021 roku

666 KBPobierzPodgląd pliku