Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Rąbino z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Rąbino za rok 2018

162 KBPobierz

Raport o stanie gminy Rąbino na koniec 2018 roku

4.1 MBPobierz

Informacja o debacie w sprawie raportu o stanie gminy

85 KBPobierz

Zgłoszenie udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Rąbino na koniec 2018 roku

15.2 KBPobierz

Zgłoszenie udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Rąbino na koniec 2018 roku

99 KBPobierz

Aktualizacja informacji o debacie w sprawie raportu o stanie gminy

24 KBPobierz