Przejdź do treści

Urząd Gminy

Fundusz Sołecki

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z petycji-roczna informacja o petycjach rozpatrzonych w 2023 roku

59 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie z petycji-roczna informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022 roku

56 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie z petycji-roczna informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku

80 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie z petycji-roczna informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku

58 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie z petycji-roczna informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku

72 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie z petycji-roczna informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku

59 KBPobierzPodgląd pliku