Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

165 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy

162 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych

160 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 - Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

158 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 - Wykaz osób do oceny w kryterium: Doświadczenie osób biorących udział w realizacji zamówienia

156 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 6 - Projekt umowy

154 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 7 - Dokumentacja techniczna

7.1 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 8 - Przedmiar robót

121 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 9 - Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

649 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 10 - Decyzja Nadzoru Budowlanego

406 KBPobierzPodgląd pliku