Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe pn. "Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnej w Gminie Rąbino ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości"

Rąbino, dn.10.08.2018 r.


Zapytanie ofertowe
Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz Zarządzenie nr 24/2014 Wójta Gminy Rąbino z dnia 20.05.2014r. w sprawie ustalenia regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro


Zamawiający: Gmina Rąbino

Adres korespondencyjny: Rąbino 27, 78-331 Rąbino
tel./fax: 943643347; e: mail: rabino@pocztazeto.pl

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zmówienia pn.

„Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Rąbino ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości”

Załączniki:

Odpowiedzi na pytania oferentów do zapytania ofertowego

208 KBPobierz

Zapytanie ofertowe

1.3 MBPobierz

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowo-cenowy

17.3 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowo-cenowy

802 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - wzór umowy

15.1 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - wzór umowy

677 KBPobierz