Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Rąbino, dnia 31 maja 2011 rokuOGŁOSZENIE


Wójt Gminy Rąbino informuje, że w okresie od dnia 01 czerwca 2011 r. do dnia 01 lipca 2011r. będzie wyłożony do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji w miejscowości Batyń.
Spis do wglądu wyłożony jest w Urzędzie Gminy Rąbino w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy Rąbino

Krzysztof Majewski