Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Rąbino, dnia 31 maja 2011 rokuOGŁOSZENIE


Wójt Gminy Rąbino informuje, że w okresie od dnia 01 czerwca 2011 r. do dnia 01 lipca 2011r. będzie wyłożony do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji w miejscowości Batyń.
Spis do wglądu wyłożony jest w Urzędzie Gminy Rąbino w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy Rąbino

Krzysztof Majewski