Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - boisko rekreacyjne do gry w piłkę siatkową oraz budowie placu zabaw ob.Kłodzino,gm.Rąbino

Obwieszczenie - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - boisko rekreacyjne do gry w piłkę siatkową oraz budowie placu zabaw na działce nr 25/3 obręb Kłodzino, gm.Rąbino

Boisko rekreacyjne do gry w piłkę siatkową oraz plac zabaw na działce nr 25/3 obręb Kłodzino,gm.Rąbino

54 KBPobierz