Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępiowania administracyjnego na wniosek firmy AZET polegającego na budowie biogazowni oraz laguny

Wójt Gminy Rąbino zawiadamia:
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek firmy "AZET" Sp. z o.o. z siedzibą w Rąbinie 67A, 78-331 Rąbino, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni oraz laguny wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanego na działkach nr 16/4 i 17/8 obręb Rąbino, gm.Rąbino.Obwieszczenie -budowa biogazowni oraz laguny.

104 KBPobierz