Przejdź do treści

Urząd Gminy

Organizacja działalności samorządu

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępiowania administracyjnego na wniosek firmy AZET polegającego na budowie biogazowni oraz laguny

Wójt Gminy Rąbino zawiadamia:
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek firmy "AZET" Sp. z o.o. z siedzibą w Rąbinie 67A, 78-331 Rąbino, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni oraz laguny wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanego na działkach nr 16/4 i 17/8 obręb Rąbino, gm.Rąbino.Obwieszczenie -budowa biogazowni oraz laguny.

104 KBPobierz