Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie-budowa biogazowni-obręb Jezierzyce,gm. Rąbino

Wójt Gminy Rąbino informuje:
że zostały zebrane materiały dowodowe będące podstawą do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie biogazowni  o mocy 2MW z infrastrukturą zlokalizowanego na działce nr 1 obręb Jezierzyce, gm.Rąbino.

Inwestor: "JABRO" Sp.z o.o. z siedzibą w Rzecinie 16A.Obwieszczenie-budowa biogazowni o mocy 2MW z infrastrukturą

114 KBPobierz