Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Rąbino z dnia 14 lipca 2010 roku-budowa fermy brojlerów kurzych

Wójt Gminy Rąbino zawiadamia:
że dniu 02.07.2010r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek firmy "JABRO" Sp. z o.o. z siedzibą w Rzecinie 16A, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
budowie fermy brojlerów kurzych w oparciu o wsad jednodniowych piskląt – chów ściółkowy zlokalizowanego na działce nr 1 w obrębie ewidencyjnym Jezierzyce, gmina Rąbino.Obwieszczenie-budowa fermy brojlerów kurzych

244 KBPobierzPodgląd pliku