Przejdź do treści

Urząd Gminy

Fundusz Sołecki

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat Nr 5/2024 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie z dnia 13 czerwca 2024r. (dotyczy:Komunikatu Nr 4/2024 z dnia 11 czerwca 2024r.) w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości Rąbino, gm. Rąbino, pow. świdwiński zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Rąbino, Lipie, Paszęcin, Liskowo, Modrzewiec, Dąbrowa Białogardzka, Dąbrowa Białogardzka Kolonia, Nielep, Polakowo, Role, Kłodzino, Dołganów.

Więcej informacji w załączeniu.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w ŚWIDWINIE

335 KBPobierzPodgląd pliku