Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje społeczne-dot. projektu uchwały Rady Gminy Rąbino w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rąbino w roku 2021

Wójt Gminy Rąbino

ogłasza, że w dniach od 20 stycznia 2021 r. do dnia 02 lutego 2021 r. przeprowadzone będą konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Rąbino w sprawie Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Rąbino na rok 2021.

Konsultacje społeczne-informacja

68 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Rąbino z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Rąbino w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rąbino w roku 2021

97 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2021 Wójta Gminy Rąbino z dnia 19 stycznia 2021 r.-projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rąbino w roku 2021

259 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2021 Wójta Gminy Rąbino z dnia 19 stycznia 2021r.-formularz konsultacji projektu prawa miejscowego

60 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2021 Wójta Gminy Rąbino z dnia 19 stycznia 2021r.-formularz konsultacji projektu prawa miejscowego

17.5 KBPobierzPodgląd pliku