Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr X/2019 z obrad sesji Rady Gminy Rąbino odbytych w dniu 05 czerwca 2019 roku

Protokół Nr X/2019

1.3 MBPobierz

Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr X/2019

257 KBPobierz

Załącznik Nr 1a do Protokołu Nr X/2019

427 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr X/2019

277 KBPobierz

Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr X/2019

276 KBPobierz

Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr X/2019

273 KBPobierz

Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr X/2019

270 KBPobierz

Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr X/2019

10.6 MBPobierz

Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr X/2019

283 KBPobierz

Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr X/2019

291 KBPobierz

Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr X/2019

279 KBPobierz

Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr X/2019

281 KBPobierz

Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr X/2019

287 KBPobierz