Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Załączniki:

Postanowienie Prezydenta RP z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

456 KBPobierz

Informacja PKW z dnia 22 czerwca 2015 r. o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju,w referendum ogólnokrajowym,zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

86 KBPobierz

Informacja PKW z dnia 22 czerwca 2015 r. o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich,w referendum ogólnokrajowym,zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

69 KBPobierz

Informacja PKW z dnia 22 czerwca 2015 r. dotycząca formy składania wniosków dotyczących:dopisywania do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania,zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego,głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania

419 KBPobierz

Informacja PKW z dnia 22 czerwca 2015 r. o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym,zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

354 KBPobierz

Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Rąbino z dnia 06 lipca 2015 r. w sprawie:wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum

453 KBPobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Rąbino z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania,wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

68 KBPobierz

Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Rąbino z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie:powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

1.0 MBPobierz

Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Rąbino z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie:wyznaczenia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji do spraw Referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku

509 KBPobierz

Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Rąbino z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie:wyznaczenia przedstawicieli Wójta Gminy Rąbino do ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

680 KBPobierz

Informacja o składach osobowych Obwodowych Komisji do spraw Referendum

45 KBPobierz

Informacja o godzinach pracy Obwodowych Komisji do spraw Referendum

41 KBPobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Rąbino z dnia 1 września 2015 r. w sprawie zmiany nazwy siedziby Obwodowej Komisji ds.Referendum Nr 4 w Rzecinie w referendum ogólnokrajowym,zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

56 KBPobierz