Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Rąbino z dnia 13 marca 2013r. w sprawie:przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok

Zarządzenie Nr 10/2013

63 KBPobierz

Zarządzenie Nr 10/2013 - część opisowa

293 KBPobierz

Zarządzenie Nr 10/2013 - Załącznik Nr 1

133 KBPobierz

Zarządzenie Nr 10/2013 - Załącznik Nr 2

140 KBPobierz

Zarządzenie Nr 10/2013 - Załącznik Nr 3

64 KBPobierz

Zarządzenie Nr 10/2013 - Załącznik Nr 4

81 KBPobierz

Zarządzenie Nr 10/2013 - Załącznik Nr 5

50 KBPobierz

Zarządzenie Nr 10/2013 - Załącznik Nr 6

66 KBPobierz

Zarządzenie Nr 10/2013 - Załącznik Nr 7

44 KBPobierz

Zarządzenie Nr 10/2013 - Załącznik Nr 8

42 KBPobierz

Zarządzenie Nr 10/2013 - Załącznik Nr 9

90 KBPobierz

Zarządzenie Nr 10/2013 - Załącznik Nr 10

70 KBPobierz

Zarządzenie Nr 10/2013 - Załącznik Nr 11

60 KBPobierz