Przejdź do treści

Urząd Gminy

Organizacja działalności samorządu

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Rąbino z dnia 13 marca 2013r. w sprawie:przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok

Zarządzenie Nr 10/2013

63 KBPobierz

Zarządzenie Nr 10/2013 - część opisowa

293 KBPobierz

Zarządzenie Nr 10/2013 - Załącznik Nr 1

133 KBPobierz

Zarządzenie Nr 10/2013 - Załącznik Nr 2

140 KBPobierz

Zarządzenie Nr 10/2013 - Załącznik Nr 3

64 KBPobierz

Zarządzenie Nr 10/2013 - Załącznik Nr 4

81 KBPobierz

Zarządzenie Nr 10/2013 - Załącznik Nr 5

50 KBPobierz

Zarządzenie Nr 10/2013 - Załącznik Nr 6

66 KBPobierz

Zarządzenie Nr 10/2013 - Załącznik Nr 7

44 KBPobierz

Zarządzenie Nr 10/2013 - Załącznik Nr 8

42 KBPobierz

Zarządzenie Nr 10/2013 - Załącznik Nr 9

90 KBPobierz

Zarządzenie Nr 10/2013 - Załącznik Nr 10

70 KBPobierz

Zarządzenie Nr 10/2013 - Załącznik Nr 11

60 KBPobierz