Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o ogłoszeniu w sprawie sprzedaży udziałów w MPGO Sp. z o.o

Informujemy, że w dniu 28 czerwca 2012 roku w dzienniku Rzeczpospolita nr 149 (9269), s. A17 ukazało się ogłoszenie Wspólników Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Wardyniu Górnym, w którym Starosta Świdwiński, Burmistrz Połczyna-Zdroju, Burmistrz Czaplinka, Wójt Gminy Świdwin, Wójt Gminy Rąbino, Wójt Gminy Sławoborze zapraszają zainteresowane podmioty do negocjacji w sprawie zakupu od 51% do 100 % udziałów (tj. od 482 do 946 udziałów) o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy w MPGO Sp. z o.o., należących do: Powiatu Świdwińskiego, Gminy Połczyn-Zdrój, Gminy Czaplinek,  Gminy Świdwin, Gminy Rąbino, Gminy Sławoborze.

W załączeniu ogłoszenie

Ogłoszenie

112 KBPobierzPodgląd pliku