Przejdź do treści

Urząd Gminy

Organizacja działalności samorządu

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zniesienie zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

UWAGA! Zniesienie zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

UWAGA!!! 

Z dniem 1 lipca 2011r. zniesiono obowiązek przedkładania zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych!!

Informujemy, że począwszy od 1 lipca 2011r. przedsiębiorcy obowiązani są do przedłożenia w hurtowni, przy zakupie alkoholu, odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia - zamiast dotychczasowego zaświadczeia o dokonaniu tej opłaty wydanego przez Urząd Gminy.

Podstawa prawna: ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców ( Dz. U. z 2011r. Nr 106, poz. 622 )