Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Rąbino z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2011 roku

Zarządzenie Nr 32/2011 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2011 roku

161 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rąbino za I półrocze 2011 roku

3.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 32/2011 - załączniki

5.2 MBPobierzPodgląd pliku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2011 roku

1.0 MBPobierzPodgląd pliku