Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Rąbino z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2011 roku

Zarządzenie Nr 32/2011 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2011 roku

161 KBPobierz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rąbino za I półrocze 2011 roku

3.0 MBPobierz

Zarządzenie Nr 32/2011 - załączniki

5.2 MBPobierz

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2011 roku

1.0 MBPobierz