Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rąbinie

Dane adresowe:

 • Rąbino 29a
 • 78-331 Rąbino

Kontakt

Kadra pracownicza

 • KIEROWNIK
  Dorota Socik
 • GŁÓWNY KSIĘGOWY
  Mirosława Najdzion
 • Świadczenia rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny
  Referent ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego-Małgorzata Sosnowska
 • Świadczenie wychowawcze „500+” oraz „Dobry Start”
  Referent ds. świadczenia wychowawczego- Karolina Bysyngier
 • POMOC SPOŁECZNA
  Referent ds. z pomocy społecznej - Kamila Kurlapska
 • PRACOWNICY SOCJALNI
  Magdalena Jalowska oraz Aneta Mikołajczyk
 • ASYSTENT RODZINY
  Edyta Jabłońska
 • Karta Dużej Rodziny i Zachodniopomorska Karta Rodziny
  Referent ds. Małgorzata Sosnowska