Przejdź do treści

Urząd Gminy

Fundusz Sołecki

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała NR IV_19_06 w sprawie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Śrdowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007

W sprawie:
planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Śrdowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007

Data uchwały:
2006-12-29

Numer uchwały:
IV/19/06

Podjęta przez:
Rada Gminy w Rąbinie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku
Uchwała Nr IV/19/06

20 KBPobierzPodgląd pliku