Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała NR II_8_06 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień na rok 2007

W sprawie:
wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień na rok 2007

Data uchwały:
2006-11-27

Numer uchwały:
II/8/06

Podjęta przez:
Rada Gminy w Rąbinie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
Uchwała NR II/8/06

44 KBPobierzPodgląd pliku