Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXX/136/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Spółdzielni Mieszkaniowej KLON w Rąbinie bonifikaty od spłat

W sprawie:
wyrażenia zgody na udzielenie Spółdzielni Mieszkaniowej "KLON" w Rąbinie bonifikaty od spłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 113/4 stanowiącej własność Gminy Rąbino

Data uchwały:

2009-06-30

Numer uchwały:
XXX/136/09

Podjęta przez:
Rada Gminy Rąbino

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia.Uchwała Nr XXX/136/09

130 KBPobierz