Przejdź do treści

Urząd Gminy

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa grupowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Ludzicko,gm.Rąbino

Obwieszczenie - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa grupowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stare Ludzicko gm.Rąbino.
Inwestycja dotyczy działek o numerach ewidencyjnych:
60/5, 68/16, 68/6, 68/3, 60/10, 59, 24, 60/11, 60/12, 13, 11, 63, 68/9, 65, 66 obreb Stare Ludzicko


Budowa grupowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Ludzicko gm.Rąbino

57 KBPobierz