Przejdź do treści

Urząd Gminy

Fundusz Sołecki

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKT WYKAZU OSÓB UPRAWNIONYCH DO PODPISANIA UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI

Rąbino, dnia 12.11.2008

 

LP            
NAZWISKO I IMIĘ                           UWAGI                   
1 KOPIJ MARIA  
2 ADAMOWICZ SEWERYNA  
3 CHMURA JÓZEF
CHMURA URSZULA
 
4 KRZYSTOSZEK MIROSŁAW
KRZYSTOSZEK IWONA
 
5 STASZAK AGNIESZKA  

UWAGI DO PROJEKTU MOŻNA ZGŁASZAĆ W URZĘDZIE GMINY RĄBINO W POKOJU NR 15 W TERMINIE DO 26 LISTOPADA 2008 ROKU.


          WÓJT

mgr Krzysztof Majewski