Przejdź do treści

Urząd Gminy

Organizacja działalności samorządu

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na demontażu instniejącego i posadowienie nowego kontenera technologii komórkowej Polkomtel S.A.Wójt Gminy Rąbino zawiadamia
 


o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek  przedsiębiorstwa POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 3, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na demontażu istniejącego i posadowienie nowego standardowego kontenera technologii komórkowej Polkomtel S.A. nr BT 40988 „NIELEP” wraz z kablowym przyłączem elektroenergetycznym.


Demontaż istniejącego i posadowienie nowego standardowego kontenera technologii komórkowej Polkomtel S.A.

26 KBPobierz