Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na demontażu instniejącego i posadowienie nowego kontenera technologii komórkowej Polkomtel S.A.Wójt Gminy Rąbino zawiadamia
 


o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek  przedsiębiorstwa POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 3, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na demontażu istniejącego i posadowienie nowego standardowego kontenera technologii komórkowej Polkomtel S.A. nr BT 40988 „NIELEP” wraz z kablowym przyłączem elektroenergetycznym.


Demontaż istniejącego i posadowienie nowego standardowego kontenera technologii komórkowej Polkomtel S.A.

26 KBPobierz