Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie-uchylenie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego przebudowa drogi powiatowej Rąbino-Bierzwnica

Wójt Gminy Rąbino zawiadamia:
że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg z siedzibą w Świdwinie uchylono decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsiewzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Rąbino-Bierzwnica na odcinku Rąbino-Sława.



Obwieszczenie- uchylenie decyzji o przebudowie drogi powiatowej.

101 KBPobierz