Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie-rozprawa administracyjna w sprawie przebudowy budynku magazynowo-mieszkalnego na lokale mieszkalne

Wójt Gminy Rąbino informuje:
w dniu 20.01.2009r. w siedzibie Urzędu Gminy Rąbino o godz. 11:00 w pokoju nr 8, zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna w sprawie polegającej na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowo-mieszkalnego na lokale mieszkalne zlokalizowanego na dz.261/10 obr. Rąbino.Obwieszczenie-rozprawa administracyjna w sprawie przebudowy budynku magazynowo-mieszkalnego na lokale mieszkalne.

82 KBPobierzPodgląd pliku