Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie-wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obszary Natura 2000

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Rąbino 

 

o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz na obszary Natura 2000.


Działając na podstawie art. 29, art. 30, art. 33 w związku z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227z późn. zm.) zawiadamiam
o wydaniu postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz obszary Natura 2000 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowi wraz z infrastrukturą o mocy 0,5 MW zlokalizowanego na działkach
o numerach 61/1, 258, 259 oraz 257/7 obręb ewidencyjny Rąbino.Obwieszczenie-wydanie postanowienia w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz obszary natura 2000

170 KBPobierzPodgląd pliku