Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie-wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obszary Natura 2000

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Rąbino 

 

o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz na obszary Natura 2000.


Działając na podstawie art. 29, art. 30, art. 33 w związku z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227z późn. zm.) zawiadamiam
o wydaniu postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz obszary Natura 2000 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowi wraz z infrastrukturą o mocy 0,5 MW zlokalizowanego na działkach
o numerach 61/1, 258, 259 oraz 257/7 obręb ewidencyjny Rąbino.Obwieszczenie-wydanie postanowienia w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz obszary natura 2000

170 KBPobierz