Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Rąbino z dnia 26 sierpnia 2010 roku-budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Rąbino

Wójt Gminy Rąbino zawiadamia:
że w dniu 26.08.2010r. na wniosek  Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinków sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami w gminie Rąbino.
Obwieszczenie-budowa sieci wodociągowej w gminie Rąbino

150 KBPobierz