Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Rąbino z dnia 10 września 2010 roku-lokalizacja 20 szt. siłowni wiatrowych,budowa stacji transformatorowych w miejscowości Paszęcin

Wójt Gminy Rąbino zawiadamia:
że do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek Spółki „PALTRAK” z siedzibą we Włocławku przy ul. Komunalnej 9, w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji 20 szt. siłowni wiatrowych, budowie stacji transformatorowej 30/110 kV wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Paszęcin, budowie linii elektoenergetycznej napowietrznej 110kV wraz z instalacją sygnalizacyjną z miejscowości Paszęcin do GPZ ENERGA OPERATOR S.A. w Połczynie Zdroju.
Obwieszczenie-lokalizacja 20szt. siłowni wiatrowych,budowa stacji transformatorowej w miejscowości Paszęcin

177 KBPobierz