Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Rąbino z dnia 10 września 2010 roku-lokalizacja 20 szt. siłowni wiatrowych,budowa stacji transformatorowych w miejscowości Paszęcin

Wójt Gminy Rąbino zawiadamia:
że do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek Spółki „PALTRAK” z siedzibą we Włocławku przy ul. Komunalnej 9, w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji 20 szt. siłowni wiatrowych, budowie stacji transformatorowej 30/110 kV wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Paszęcin, budowie linii elektoenergetycznej napowietrznej 110kV wraz z instalacją sygnalizacyjną z miejscowości Paszęcin do GPZ ENERGA OPERATOR S.A. w Połczynie Zdroju.
Obwieszczenie-lokalizacja 20szt. siłowni wiatrowych,budowa stacji transformatorowej w miejscowości Paszęcin

177 KBPobierzPodgląd pliku