Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Rąbino z dnia 28 września 2010 roku-wybory samorządowe-okręgi wyborcze,ich granice i numery,liczba radnych oraz siedziba Gminnej Komisji Wyborczej

Wójt Gminy Rąbino podaje do publicznej wiadomości informację:
o  okręgach  wyborczych, ich  granicach  i  numerach, liczbie radnych  oraz  o  wyznaczonej  siedzibie Gminnej  Komisji  Wyborczej  w  Rąbinie, w  wyborach  zarządzonych  na  dzień 21  listopada  2010r.


Wybory samorządowe-okręgi wyborcze,ich granice i numery,liczba radnych oraz siedziba Gminnej Komisji Wyborczej

29 KBPobierz