Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Rąbino z dnia 26 października 2010 roku-budowa sieci wodociągowej, obręb geodezyjny Role,gmina Rąbino

Wójt Gminy Rąbino zawiadamia:
iż na wniosek  firmy Projektowanie Realizacja Inwestycji SAN PROJEKT Piotr Mikulski,ul. Małopolska 1A/5, 75-393 Koszalin działającego z upoważnienia spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej PE de 90mm z m. Role do Oazy gmina Rąbino wraz z odgałęzieniami do posesji znajdujących się na działkach 490/2, 490/3, 92/3, 106, 501/9 obręb Role.
Inwestycja zlokalizowana na działkach: 36/2, 77, 88, 29/2, 105 obręb geodezyjny Role gmina Rąbino.
Obwieszczenie-budowa sieci wodociągowej, obręb geodezyjny Role,gmina Rąbino

214 KBPobierzPodgląd pliku