Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Rąbino z dnia 26 października 2010 roku-budowa sieci wodociągowej, obręb geodezyjny Role,gmina Rąbino

Wójt Gminy Rąbino zawiadamia:
iż na wniosek  firmy Projektowanie Realizacja Inwestycji SAN PROJEKT Piotr Mikulski,ul. Małopolska 1A/5, 75-393 Koszalin działającego z upoważnienia spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej PE de 90mm z m. Role do Oazy gmina Rąbino wraz z odgałęzieniami do posesji znajdujących się na działkach 490/2, 490/3, 92/3, 106, 501/9 obręb Role.
Inwestycja zlokalizowana na działkach: 36/2, 77, 88, 29/2, 105 obręb geodezyjny Role gmina Rąbino.
Obwieszczenie-budowa sieci wodociągowej, obręb geodezyjny Role,gmina Rąbino

214 KBPobierz