Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Rąbino z dnia 15 listopada 2010 roku-budowa siłowni wiatrowych,stacji transformatorowych

Wójt Gminy Rąbino zawiadamia strony postępowania poprzez obwieszczenie:
 
o wydaniu postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji 20 szt. siłowni wiatrowych, budowie stacji transformatorowej 30/110kV wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Paszęcin oraz budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej 110kV wraz z instalacją sygnalizacyjną z miejscowości Paszęcin do GPZ ENERGA OPERATOR S.A. w Połczynie Zdroju.
Projektowana Farma Wiatrowa Rąbino zlokalizowana będzie na działkach nr obręb Paszęcin 2/1, 2/2, 6, 61, 62, 63; obręb Lipie dz. nr 153, 154,155, 156; obręb Rzecino:dz. nr 35/13, 52.

 

Obwieszczenie-budowa siłowni wiatrowych,stacji transformatorowych

265 KBPobierzPodgląd pliku