Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Rąbino z dnia 15 listopada 2010 roku-budowa siłowni wiatrowych,stacji transformatorowych

Wójt Gminy Rąbino zawiadamia strony postępowania poprzez obwieszczenie:
 
o wydaniu postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji 20 szt. siłowni wiatrowych, budowie stacji transformatorowej 30/110kV wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Paszęcin oraz budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej 110kV wraz z instalacją sygnalizacyjną z miejscowości Paszęcin do GPZ ENERGA OPERATOR S.A. w Połczynie Zdroju.
Projektowana Farma Wiatrowa Rąbino zlokalizowana będzie na działkach nr obręb Paszęcin 2/1, 2/2, 6, 61, 62, 63; obręb Lipie dz. nr 153, 154,155, 156; obręb Rzecino:dz. nr 35/13, 52.

 

Obwieszczenie-budowa siłowni wiatrowych,stacji transformatorowych

265 KBPobierz