Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry ogólnodostępne

 • Uchwał Rady Gminy

  Rejestr Uchwał Rady Gminy znajduje się na stanowisku:
  • Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i obsługi rady gminy - pokój nr 9
 • Interpelacji i wniosków radnych

  Rejestr interpelacji i wniosków radnych znajduje się na stanowisku:
  • Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i obsługi rady gminy - pokój nr 9
 • Przetargów dotyczących ustawy o gospodarce nieruchomościami

  Rejestr przetargów dotyczących ustawy o gospodarce nieruchomościami znajduje się na stanowisku:
  • Samodzielne stanowisko pracy ds. rolnictwa i gospodarki gruntami - pokój nr 11
 • Rejestr mienia komunalnego na terenie gminy

  Rejestr mienia komunalnego na terenie gminy z
  najduje się na stanowisku:
  • Samodzielne stanowisko pracy ds. rolnictwa i gospodarki gruntami-pokój nr 11
 • Psów ras uznanych za agresywne

  Rejestr psów ras uznanych za agresywne z
  najduje się na stanowisku:
  • Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji działalności gospodarczej i zezwoleń - pokój nr 15
 • Obiektów zabytkowych, parków, pomników przyrody, cmentarzy

  Rejestr obiektów zabytkowych, parków, pomników przyrody, cmentarzy z
  najduje się na stanowisku:
  • Samodzielne stanowisko pracy ds. rolnictwa i gospodarki gruntami - pokój nr 11