Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje inne

 • Dodatków mieszkaniowych

  Ewidencję dodatków mieszkaniowych prowadzi pracownik na stanowisku:
  • Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji działalności gospodarczej i zezwoleń-pokój nr 15
 • Pracowników Urzędu
  • Ewidencję pracowników prowadzi Sekretarz Gminy pokój Nr 8
 • Pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych
  • Ewidencje pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych prowadzi Sekretarz Gminy pokój Nr 8
 • Wydanych zaświadczeń

  Ewidencje wydanych zaświadczeń:
  • o posiadaniu gospodarstwa rolnego- stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat, pokój nr 6,
  • o wysokości zarobków- stanowisko ds. księgowości budżetowej, pokój nr 7
  • o dochodach, stanie majątkowym- stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat, pokój nr 6,
  • o zameldowaniu- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencja ludności- pokój Nr 3