Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje inne

 • Dodatków mieszkaniowych

  Ewidencję dodatków mieszkaniowych prowadzi pracownik na stanowisku:
  • Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji działalności gospodarczej i zezwoleń-pokój nr 15
 • Pracowników Urzędu
  • Ewidencję pracowników prowadzi Sekretarz Gminy pokój Nr 8
 • Pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych
  • Ewidencje pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych prowadzi Sekretarz Gminy pokój Nr 8
 • Wydanych zaświadczeń

  Ewidencje wydanych zaświadczeń:
  • o posiadaniu gospodarstwa rolnego- stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat, pokój nr 6,
  • o wysokości zarobków- stanowisko ds. księgowości budżetowej, pokój nr 7
  • o dochodach, stanie majątkowym- stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat, pokój nr 6,
  • o zameldowaniu- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencja ludności- pokój Nr 3