Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zaświadczenia.

Opłaty:

Od wydanego zaświadczenia pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Wnioski i zaświadczenia mogą podlegać zwolnieniu od opłaty, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej.
 
Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansów- stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat, pokój Nr 6,tel. 094 3643347