Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zaświadczenia.

Opłaty:

Od wydanego zaświadczenia pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Wnioski i zaświadczenia mogą podlegać zwolnieniu od opłaty, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej.
 
Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansów- stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat, pokój Nr 11,tel. 94 3643347