Przejdź do treści

Urząd Gminy

Fundusz Sołecki

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Rąbino

Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Rąbino z dnia 17 sierpnia 2018 r. w1 sprawie ujednolicenia treści Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rąbino

392 KBPobierzPodgląd pliku

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Rąbino

230 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Rąbino z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rąbino

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Rąbino z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rąbino

207 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Rąbino z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rąbino

325 KBPobierzPodgląd pliku