Przejdź do treści

Urząd Gminy

Organizacja działalności samorządu

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo Urzędu:

  • Wójt Gminy - Aneta Krawiec
  • Zastępca Wójta - Alicja Wiedro-Stempińska
  • Sekretarz Gminy - Regina Wiśniewska
  • Skarbnik Gminy - Urszula Kucmus

Komórki organizacyjne:

 • Referat Finasowy:
  • stanowisko pracy ds księgowości budżetowej - Monika Kłusek -Jakubowicz (zastępstwo: Grażyna Połowin-Kazała)
  • stanowisko pracy ds księgowości podatków i opłat - Dorota Kuśmierek
  • stanowisko pracy ds wymiaru podatków i opłat - Halina Szyszko
  • stanowisko pracy ds podatków i opłat - Małgorzata Zagożdżon
 • Samodzielne stanowisko pracy ds organizacyjnych i obsługi rady gminy - Ewa Główczyńska
 • Samodzielne stanowisko pracy ds rolnictwa i gospodarki gruntami - Danuta Kuźmiuk
 • Samodzielne stanowisko pracy ds infrastruktury technicznej, inwestycji i środków pomocowych - Zdzisław Ruszkowski
 • Samodzielne stanowisko pracy ds gospodarki komunalnej - Kamila Woźniak
 • Samodzielne stanowisko pracy ds obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego - Krzysztof Paluch
 • Radca Prawny - Tadeusz Tomczuk
 • Informatyk - Juliusz Grudnicki
 • Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Monika Poręba