Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo Urzędu:

  • Wójt Gminy - Aneta Krawiec
  • Zastępca Wójta - Alicja Wiedro-Stempińska
  • Sekretarz Gminy - Regina Wiśniewska
  • Skarbnik Gminy - Magdalena Wiktorowska

Komórki organizacyjne:

 • Referat Finasowy:
  • stanowisko pracy ds księgowości budżetowej - Katarzyna Kotowicz
  • stanowisko pracy ds księgowości podatków i opłat - Dorota Kuśmierek
  • stanowisko pracy ds wymiaru podatków i opłat - Marlena Janicka
  • stanowisko pracy ds podatków i opłat - Małgorzata Zagożdżon
 • Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i obsługi rady gminy - Ewa Główczyńska
 • Samodzielne stanowisko pracy ds. rolnictwa i gospodarki gruntami - Danuta Kuźmiuk
 • Samodzielne stanowisko pracy ds. infrastruktury technicznej, inwestycji i środków pomocowych - Jerzy Czapnik
 • Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej - Patrycja Urbańska
 • Samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego - Marcin Osiński
 • Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska - Monika Choroś
 • Radca Prawny - Piotr Kajszczak
 • Informatyk - Juliusz Grudnicki
 • Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Monika Poręba