Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo Urzędu:

  • Wójt Gminy - Krzysztof Majewski
  • Zastępca Wójta - Zdzisław Ruszkowski
  • Sekretarz Gminy - Regina Wiśniewska
  • Skarbnik Gminy - Urszula Kucmus

Komórki organizacyjne:

 • Referat Finasowy:
  • stanowisko pracy ds księgowości budżetowej - Monika Kłusek -Jakubowicz
  • stanowisko pracy ds księgowości podatków i opłat - Dorota Kuśmierek
  • stanowisko pracy ds wymiaru podatków i opłat - Agnieszka Pietruszewska
  • stanowisko pracy ds podatków i opłat - Małgorzata Zagożdżon
 • Samodzielne stanowisko pracy ds organizacyjnych i obsługi rady gminy - Ewa Główczyńska
 • Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności - Monika Poręba
 • Samodzielne stanowisko pracy ds rolnictwa i gospodarki gruntami - Danuta Kuźmiuk
 • Samodzielne stanowisko pracy ds infrastruktury technicznej, inwestycji i środków pomocowych - Agnieszka Macioszek
 • Samodzielne stanowisko pracy ds gospodarki komunalnej - Kamila Woźniak
 • Samodzielne stanowisko pracy ds obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego - Krzysztof Paluch
 • Radca Prawny - Tadeusz Tomczuk
 • Informatyk - Juliusz Grudnicki